Ετοιμάζουμε αποσκευές, και διάθεση και ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα.

Οι προσεχείς εκδρομές θα ανακοινώνονται από την ενότητα εκδρομές.

Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει αφού διαβάσει τους ορούς συμμετοχής μπορεί να το δήλωση με ένα απλό email στην ενότητα επικοινωνία.